Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • TOEBEHOREN VEETEELT MELKKOEIEN

Voor 100 % van de aandelen over te nemen bedrijf voor toebehoren veeteelt en melkkoeien te West-Vlaanderen


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°109770
Regio : West-Vlaanderen
Sector : Onderneming, KMO, MKB, lege vennootschap


Sinds meer dan 30 jaar heeft deze gerenommeerde BVBA met volstort kapitaal. Het vast cliënteel bestaat uit landbouwers, veehouders en particulieren. De enige reclame is mond-tot-mond reclame.

Het bedrijf biedt alles aan voor veeteelt en melkkoeien. De geschatte waarde van de actuele voorraad bedraagt ongeveer 125.000 €.

De zaak is 250 dagen per jaar open en is open van maandag tot en met zaterdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 18u30. De sluitingsdagen zijn woensdag en zondag.

Het omzetcijfer is constant en de zaak heeft een goede rentabiliteit zonder schulden noch tegoeden. De BVBA heeft Voldoende liquiditeiten.

Indien wenselijk, kan begeleiding of medewerking door overlater voorzien worden.

Verkoop wegens pensioen.


Prijs : 374 500 € voor 100% van de aandelen

Voor 100 % van de aandelen over te nemen bedrijf voor toebehoren veeteelt en melkkoeien te West-Vlaanderen West-Vlaanderen n°1 Voor 100 % van de aandelen over te nemen bedrijf voor toebehoren veeteelt en melkkoeien te West-Vlaanderen West-Vlaanderen n°2 Voor 100 % van de aandelen over te nemen bedrijf voor toebehoren veeteelt en melkkoeien te West-Vlaanderen West-Vlaanderen n°3 Voor 100 % van de aandelen over te nemen bedrijf voor toebehoren veeteelt en melkkoeien te West-Vlaanderen West-Vlaanderen n°4 Voor 100 % van de aandelen over te nemen bedrijf voor toebehoren veeteelt en melkkoeien te West-Vlaanderen West-Vlaanderen n°5 Voor 100 % van de aandelen over te nemen bedrijf voor toebehoren veeteelt en melkkoeien te West-Vlaanderen West-Vlaanderen n°6 Voor 100 % van de aandelen over te nemen bedrijf voor toebehoren veeteelt en melkkoeien te West-Vlaanderen West-Vlaanderen n°7

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

West-vlaanderen

FR
NL