Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • VERHUIZINGEN EN VERHUREN VAN MATERIALEN

Voor 100 % van de aandelen over te nemen bedrijf verhuur van materialen en verhuis te België


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118383
Regio : Locatie niet gespecificeerd
Sector : Onderneming, KMO, MKB, lege vennootschap


De activiteit bestaat sinds 1995. 80% van de klanten bestaat uit Belgen en bedrijven met referentie. De kantoren-depot zijn gelegen op een goede locatie. De zaak is gelegen in 8 regio's: Leuven, Namen, Luik, Bergen, Oostende, Gent en Antwerpen.

De regio's hebben een site, een platform voor planning en programma. De vrachtwagens, voertuigen en professionele apparatuur zijn in zeer goede staat. Er is de mogelijkheid om de liften te huren of over te nemen want ze zijn niet inbegrepen in de verkoop. De werknemers zijn goed opgeleid met ervaring. Het zakencijfer is ongeveer 2 miljoen euro met mogelijke groei.

Bij overlating is een begeleiding van enkele maanden voorzien. Overlating omwille gezondheid.


Prijs : De prijs is gebaseerd op de regio's tussen 38 000 € en 68 000 €, of bestaat de mogelijkheid voor het hervatten van de zaak in zijn geheel tegen de prijs van 650 000€

Voor 100 % van de aandelen over te nemen bedrijf verhuur van materialen en verhuis te België Locatie niet gespecificeerd n°1 Voor 100 % van de aandelen over te nemen bedrijf verhuur van materialen en verhuis te België Locatie niet gespecificeerd n°2 Voor 100 % van de aandelen over te nemen bedrijf verhuur van materialen en verhuis te België Locatie niet gespecificeerd n°3 Voor 100 % van de aandelen over te nemen bedrijf verhuur van materialen en verhuis te België Locatie niet gespecificeerd n°4

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Locatie niet gespecificeerd

FR
NL