Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • TWEE ZONNECENTRUMS ESTHETICA

Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118585
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Welzijn


Dit familiebedrijf bestaat sinds16 jaar en heeft 2 uitbatingen op 2 naburige gemeentes zonder concurrentie gelegen op een drukke verkeersas. De zaak heeft een grote en trouwe klantenkring dankzij de kwaliteit van het onthaal en de installatie's. Ze hebben een eigen website en Facebookpagina en er worden nieuwsbrieven verstuurd.

De oppervlaktes bedragen 140 m² en 300 m² en zijn uitgerust en perfect geïnstalleerd.
De zaken bevatten:
- 21 solariums
- 2 cabines voor verzorging
- infrarode sauna
- jacuzzi
- zoutgrot
- airco
- volledig uitgeruste togen
- software - Protec
- LED- verlichting
- 31 beveiligingscamera's

Er zijn belangrijke mogelijkheden voor uitbreiding van de diensten.

De huur is zeer redelijk.


Prijs : 350 000 € voor 100% van de aandelen Voor de N.V. en BVBA De geplande opvolging voor 2-3 weken. Zonder franchisering en zonder financiële vastlegging. Overlating omwille familiale reden.

Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°1 Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°2 Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°3 Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°4 Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°5 Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°6 Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°7 Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°8 Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°9 Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°10 Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°11 Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°12 Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°13 Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°14 Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°15 Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°16 Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°17 Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°18 Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°19 Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°20 Voor 100 % van de aandelen over te nemen 2 zonnecentrums + Esthética te Brussel Brussel Hoofdstad n°21

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL