Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Uitstekend goed draaiende fietsenhandel in omstreken van Lier

Uitstekend goed draaiende fietsenhandel in omstreken van Lier


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°109972
Regio : Antwerpen
Sector : Transport, logistiek, auto


Deze uitstekend goed draaiende fietsenhandel heeft een schitterende ligging en is makkelijk bereikbaar. Er is parking.

De zaak bestaat al meer dan 2 generaties en heeft een erg groot cliënteel die zeer loyaal is dankzij de kwaliteitsvolle service en werk.

Ze bieden verschillende grote merken aan.

Er is een mooie verkoopsruimte en een praktische werkplaats.

Deze activiteit heeft mooie omzetcijfers.

De huurprijs is redelijk.

Het bedrijf heeft potentieel en een mooie toekomst.

De stock is grotendeels inbegrepen in de verkoop.

Overlating wegens gezondheidsredenen.


Prijs : 550 000 € voor 100% van de aandelen Vraagprijs voor de aandelen van de BVBA (schuldenvrij) 550.000 €

Uitstekend goed draaiende fietsenhandel in omstreken van Lier Antwerpen n°1 Uitstekend goed draaiende fietsenhandel in omstreken van Lier Antwerpen n°2

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Antwerpen

FR
NL