Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • TWEE KLEDINGSZAKEN

Twee bekende boetieken over te nemen te Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118374
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Kleding-schoenen & aanverwanten


Deze familiezaak die opgericht werd in 1960 is gevestigd in een winkelstraat op een hoekpand.

De oppervlakte van de eerste winkel is ongeveer 100 m² en is in zeer goede staat. Beide zaken lopen samen langs de achterzijde. De oppervlakte van de tweede zaak bedraagt 35 m². Er worden zowel dames- en herenkleding verkocht. Beide zaken zijn praktische en met smaak ingericht. De zaken bevatten rekken, paskamers en togen. De ruimtes zijn zeer helder en beveiligd en de leveranciers zijn gerenommeerd.

De familie biedt een begeleiding aan.


Prijs : Fonds 98 000 €

Twee bekende boetieken over te nemen te Brussel Brussel Hoofdstad n°1 Twee bekende boetieken over te nemen te Brussel Brussel Hoofdstad n°2

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL