Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Traiteur - fastfood over te nemen in Brussel

Traiteur - fastfood over te nemen in Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118708
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Beenhouwerij, vis, kip, traiteur, delicatessen


Deze uitstekende familiale zaak bestaande sinds meer dan 4 jaar is gelegen in een prestigieuse winkelstraat in een woonwijk met vast internationaal cliënteel. Ze zijn gelegen dichtbij de metro, een winkelcentrum en de gemeenschappelijke plaats.

De oppervlakte van 100 m² bevat:
- een lang gekoelde toog FRIGOMIL in 3 delen
- een keuken met uitrusting voor traiteur

De huur is zeer redelijk gezien alle voordelen.

Er is een tuin beschikbaar.

De stabiele omzet is steeds stijgende.

Er zijn 2 opgeleide en vertrouwelijke werkneemsters halftijds beschikbaar.

Er is een mogelijke overname van de vennootschap en voertuig.


Prijs : Fonds 145 000 € Overbrenging van kennissen van traditionele en originele recepten volgens akkoord

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL