Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • RESTAURANT-BUFFET

Restaurant - buffet over te nemen in grensregio


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118519
Regio : Henegouwen
Sector : Restauratie


De zaak is zeer goed gelegen in een winkelcentrum met makkelijk toegang tot autosnelwegen.

Men kan er makkelijk en gratis parkeren.

De oppervlakte bedraagt ongeveer 900 m². Er zijn 200 zitplaatsen en nog aparte zalen van 80 en 50 zitplaatsen.

Alles is zeer recent hernieuwd. De uitgeruste keuken bevat koude kamer en frigo.

Overlating wegens pensioen. De maandelijkse huur bedraagt 4800 €.


Prijs : Fonds 290 000 € Prijs bespreekbaar

Restaurant - buffet over te nemen in grensregio Henegouwen n°1 Restaurant - buffet over te nemen in grensregio Henegouwen n°2 Restaurant - buffet over te nemen in grensregio Henegouwen n°3

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Henegouwen

FR
NL