Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector



  • Regio Namur over te nemen aktiviteit in verkoop van materialen voor rust en ziekenhuizen

Regio Namur over te nemen aktiviteit in verkoop van materialen voor rust en ziekenhuizen


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119217
Regio : Provincie Namen
Sector : Diverse diensten


Deze activiteit levert minder omzet op dit moment
moet worden ontwikkeld of toegevoegd worden aan een ander aktiviteit.

Ideaal voor één persoon.

Klantenkring situeert zich in Wallonië en Brussel en in Frankrijk.

Interessante winstgevendheid.

Opslagruimte is eenvoudig en kosteloos te verplaatsen.


Prijs : Fonds 12 500 € Aandelen zijn niet over te nemen.

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :



Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Provincie namen

FR
NL