Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • PRODUCENT EN GROOTHANDEL VAN KUNSTMATIGE BLOEMEN EN PLANTEN

Producent en groothandel van kunstmatige bloemen en planten in de regio Charleroi te koop


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°117650
Regio : Provincie Namen
Sector : Onderneming, KMO, MKB


De zaak produceert boeketten en bloemstukken voor bloemenzaken en begrafenisondernemingen. Het doet ook aan versiering van planten en bomen voor bureau's, restauranten,hotels,enz.

Het bedrijf met 30 jaar ervaring heeft een vast cliënteel in Wallonië en Brussel. Het bedrijf is verplaatsbaar eender waar in Wallonië of Brussel.

Een werkneemster houdt zich bezig met de bloemstukken, kent de klanten en kan de opvolging verzekeren. Het zakencijfer bedraagt ongeveer 130.000 €

De gevraagde prijs is amper meer dan de waarde van de stock. De zaak met mooie vooruitzichten kan afgeschreven worden in ongeveer 1 jaar.


Prijs : Fonds 42 500 €

Producent en groothandel van kunstmatige bloemen en planten in de regio Charleroi te koop Provincie Namen n°1

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Provincie namen

FR
NL