Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Over te nemen Parfumerie met internationale reputatie te Brussel

Over te nemen Parfumerie met internationale reputatie te Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119090
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Welzijn


Gepresenteerd in 38 landen in meer dan 1000 winkels.
Opgericht in 1999 met focus op productie van parfums, lichaamsdeodorants voor mannen en vrouwen en auto/huisparfums.
Gecertificeerd door IFRA-Paris

Op basis van de producten met biologische etherische olie van superieure kwaliteit.
Winkel gelegen in winkelstraat op300 meter van de Grote Markt.

Met kelder, 4 niveaus volledig verhuurd met de mogelijkheid tot appartement.
Over te nemen franchiseovereenkomst
Volledig ingericht sinds 2017.
Mogelijkheid tot bespreking van de vraagprijs


Prijs : Fonds 66 000 € Omwille familiale redenen,opening winkel Antwerpen. Matige huur voor eerste categorie locatie

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL