Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Over te nemen Brasserie-Frituur tusssen Diest en Tienen

Over te nemen Brasserie-Frituur tusssen Diest en Tienen


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°109995
Regio : Vlaams Brabant
Sector : Broodjeszaak, frituur, snack


Uitzonderlijk mooi gelegen langs fiets en wandelroute op de oude spoorwegbedding.

Op kruispunt van verschillende wandel en fiets knooppunten in de Getevallei, vlak bij het dorpscentrum en toch in het groen, een mooi origineel ingerichte frituur met verbruikerszaal.

Aanpalend met authentieke mooie Brasserie met grote bewoonbare loft en studio in bijgebouw, binnenplaats, opbergplaats.


Vast cliënteel en passanten.
Veel potentieel.


Volledige eigendom van 8a60ca inbegrepen in de aandelen
recent (28/5/2019) schattingsrapport van onafhankelijke landmeter ter plaatse
startklaar, inclusief resterende stock, meubilair, toestellen etc…

Begeleiding door vertrekkende eigenaars

Vrij van leverancier/brouwerij/biersteker etc…

Brasserie wordt op dit ogenblik verhuurd-goede opbrengst, brasserie komt vrij op 1/10/2019
Frituur vrij in overleg met toekomstige eigenaar
Eveneens zijn er vergunningen uitgereikt ter opstart van bed en breakfast met zes slaapplaatsen


Prijs : In volledige eigendom 595 000 € Overlating wegens gezondheidsredenen.

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Vlaams brabant

FR
NL