Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • HERBERG MOGELIJKHEID VOOR RESTAURANT

Herberg die de mogelijkheid heeft tot restaurant over te nemen te Namur


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118356
Regio : Provincie Namen
Sector : Herberg, brasserie, tearoom


De zaak is zeer goed gelegen met een uitzonderlijk zicht en een mooi terras in de zomer. De wijk is in volle opgroei en vernieuwing.

De zaak is in zeer goede staat. De keuken is aan vernieuwing toe en de verbruikerszaal kan 40 personen verwelkomen. Het zakencijfer bedraagt ongeveer 75 000 €. Het personeel bestaat uit één persoon voltijds en één part-time.

Deze activiteit met prachtige mogelijkheden is ideaal voor een koppel.


Prijs : Fonds 65 000 € BVBA is niet inbegrepen in de overname

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Provincie namen

FR
NL