Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • HERBERG BAR

Herberg-bar over te nemen te Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118398
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Herberg, brasserie, tearoom


Deze zaak met grote traditie heeft een historische waarde en is zeldzaam in de regio. Het is gelegen in een hoekpand in de wijk langs een kanaal.

De oppervlakte van 70 m² bevat:
- een toog
- rekken met verlichting
- een nieuw koffie en ijsblokjes-machine.
- LED-verlichting
- dubbele beglazing
- een terras met 30 zitplaatsen
- een verbruikerszaal met 38 plaatsen
- Plasma TV
- een geluidsinstallatie

Een deel van de zaak is omvormbaar tot verkoop van belegde broodjes.

De huurprijs is redelijk. Overlating omwille van nieuwe project.


Prijs : Fonds 46 000 € Mogelijkheid tot aankoop gebouw met 5 appartementen en 1 garage 2 wagens( prijs 950 000 €).

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL