Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Gerenommeerd bedrijf gespecialiseerd in verwarming - sanitair en slotenmakerij in Brussel

Gerenommeerd bedrijf gespecialiseerd in verwarming - sanitair en slotenmakerij in Brussel


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°119507
Regio : Brussel Hoofdstad
Sector : Onderneming, KMO, MKB


BVBA, bestaande sinds 2013, is actief in de regio's Brussel en Waals-Brabant.

Klantenportfolio met circa 850 adressen,werkt
samen met verschillende verzekeringsmaatschappijen dankzij partnership met bedrijf HOMERAS.

De ingrepen zijn soms complexer en betreffen reparaties na diverse schades,
zelfs aan het dak.

Onderhoudscontract voor een gerenommeerde keten van sportwinkels
Drie zeer uitgebreide websites

.Potentieel voor service en CA-uitbreiding is duidelijk.

Omwille familiale redenen en terugkeer naar het land.


Prijs : 2 000 € voor 100% van de aandelen

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Brussel hoofdstad

FR
NL