Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • Fietsenzaak: verkoop, onderhoud en herstellingen over te nemen in Oost-Vlaanderen

Fietsenzaak: verkoop, onderhoud en herstellingen over te nemen in Oost-Vlaanderen


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°150633
Regio : Oost-Vlaanderen
Sector : Transport, logistiek, auto


Fietsenzaak bestaande sinds 1970 gespecialiseerd in verkoop en onderhoud aan bedrijven en privé.

De zaak is gelegen langs een belangrijke doorgangsweg naar de Antwerpse haven.

Er is geen concurrentie langs het traject.

Ze bieden een zeer goede service aan.

De omzet bedraagt 1.500.000 €.

Met woonst: appartement.


Prijs : Fonds 150 000 € Gebouw 545 000 €

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Oost-vlaanderen

FR
NL