Vragen? Bel 02 761 12 70 of maak direct een afspraak!

Een bedrijf, winkel, handelszaak of vennootschap verkopen of kopen?
De Belgische Gids, reeds 50 jaar uw partner voor bedrijfsovernames in de Benelux!

MEER INFORMATIE

DOORZOEK ONS AANBOD


Regio


Vrij zoeken
Sector  • BERDIJF GEKEND VOOR BLAUWESTEEN EN MARMER

Bedrijf gespecialiseerd in marmer en steenkapperij gelegen tussen Namen - Luik


Bel ons
02 761 12 70

Verwijzing n°118082
Regio : Provincie Namen
Sector : Onderneming, KMO, MKB


Uitstekende bedrijf in volledige activiteit sinds 30 jaar. Gelegen op ~ 10.000 m|2 en niet ver van de belangrijkste wegen. Franstalige cliënteel opgebouwd uit 90% bedrijven. 3 werknemers die zijn gekoppeld aan de exploitatie, stabiel en vast zakencijfer, echte vooruitzichten voor groei en ontwikkeling, bekend op de markt, een zeer goede reputatie en zeer uitgerust en krachtige materialen.


Prijs : 1 250 000 € voor 100% van de aandelen

Bedrijf gespecialiseerd in marmer en steenkapperij gelegen tussen Namen - Luik Provincie Namen n°1

Wenst u meer informatie over deze opportuniteit? Gelieve dan dit formulier in te vullen :Ik bevestig kennis genomen te hebben van de verbintenis van vertrouwelijkheid.

Door deze aanvraag verbind ik, de Aanvrager, mij ertoe onderstaande verbintenis tot vertrouwelijkheid na te leven. Ik bevesting dat de documenten die de NV Business Acquisition Media mij ter beschikking zal stellen, vertrouwelijk zijn en verbind mij ertoe deze documenten uitsluitend te gebruiken voor het doel dat door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen is. Ik verbind mij ertoe deze documenten niet te kopiëren of de inhoud ervan niet aan derden bekend te maken en ze niet bij te houden indien ik geen verdere belangstelling heb voor de zaak. In geval van inbreuk op deze verbintenis zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden en kan de betaling van een schadevergoeding geëist worden. Ik neem nota dat de NV Business Acquisition Media, te goeder trouw is maar de juistheid en volledigheid van de documenten niet kan waarborgen. Deze verbintenis wordt onderschreven naar Belgisch recht en enkel de rechtbanken van Brussel zullen bovoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil dat hieruit zou voortvloeien.

* verplichte velden

Provincie namen

FR
NL